Kamila Kanak

psycholog, psychoterapeuta, trener

574 575 700

Oferta dla dorosłych

Konsultacja psychologiczna

Jest to pierwsze spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą. Celem konsultacji jest omówienie problemu/trudności i ustalenie formy pomocy, która będzie najkorzystniejsza dla pacjenta. Podczas konsultacji ustala się plan terapii – jej formę i czas trwania. Najczęściej są to 2 - 4 spotkania. Konsultacja trwa 50 minut.

Wskazania do konsultacji psychologicznej:

 • - problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji w związku i grupie;
 • - doświadczenie kryzysu w życiu osobistym lub/i zawodowym;
 • - doświadczenie przemocy fizycznej/psychicznej (DDA, DDD);
 • - doświadczenie zespołu stresu pourazowego - PTSD (stres, choroba, żałoba);
 • - zaburzenia nastroju – depresja, smutek, zmęczenie;
 • - zaburzenia lękowe – fobie, napady paniki, nerwica natręctw;
 • - zaburzenia psychosomatyczne (nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.);
 • - zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja);
 • - zaburzenia psychotyczne;
 • - zaburzenia osobowości.
  • Psychoterapia indywidualna

   Psychoterapia (od starogreckiego psyche = dusza i therapein = leczyć). Jest to forma pomocy terapeutycznej polegająca na indywidualnych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą. Relacja terapeutyczna pomaga w poznaniu i zrozumieniu przyczyn niepokojących objawów, pozwala lepiej zrozumieć swoje emocje, wartości i potrzeby. Psychoterapia przebiega w zależności od potrzeb pacjenta, dla jednych to przede wszystkim metoda leczenia, uwalniająca z dotkliwych objawów, dla innych głównie metoda samorozwoju, prowadząca do poprawy jakości i zadowolenia z własnego życia. Sesja psychoterapeutyczna odbywa się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu i trwa 50 minut.

   Wskazania do psychoterapii:

   • - problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji w związku i grupie;
   • - doświadczenie ktyzysu w życiu osobistym lub/i zawodowym
   • - doświadczenie przemocy fizycznej/psychicznej (DDA, DDD)
   • - doświadczenie zespołu stresu pourazowego - PTSD (stres, choroba, żałoba)
   • - zaburzenia nastroju – depresja, smutek, zmęczenie;
   • - zaburzenia lękowe – fobie, napady paniki, nerwica natręctw;
   • - zaburzenia psychosomatyczne (nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.)
   • - zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja);
   • - zaburzenia psychotyczne;
   • - zaburzenia osobowości.

   Terapia par

   Jest to spotkanie pary/małżeństwa wraz z psychoterapeutą. Celem jest omówienie relacji między partnerami, ich emocji, potrzeb i motywacji do wnoszenia zmian. Rozmowa polega na zrozumieniu przyczyn kryzysu w związku oraz wyposażenie partnerów/małżonków w konkretne narzędzia służące do poprawy komunikacji i poradzenia sobie z problemami. Spotkanie trwa 80 minut.

   Wskazania do psychoterapii par:

   • - pary przeżywające kryzys w związku, pojawiające się częste konflikty;
   • - trudności w komunikacji, poczucie niezrozumienia;
   • - myśli o rozstaniu, ochłodzenie wzajemnych relacji, bądź separacja;
   • - doświadczenie przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej lub ekonomicznej;
   • - cierpienie jednego z partnerów z powodu zdrady, konfliktów lub zaniedbania.

   Terapia grupowa

   Są to systematyczne spotkania grupy, w trakcie których dochodzi do wymiany myśli, doświadczeń i przeżyć poszczególnych osób. Grupa stwarza bezpieczne i intymne warunki aby doświadczyć i zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi ludźmi. Doświadczenie relacji z innymi pokazuje/konfrontuje że inne osoby mają podobne lęki, kłopoty i przeżycia, dzięki czemu można doświadczyć wsparcia i zrozumienia. Sesje grupowe trwają 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób. Rozpoczęcie psychoterapii grupowej, poprzedzone są kilkoma konsultacjami indywidualnymi, w trakcie których diagnozowana jest trudność i omówione są cele do przepracowania na terapii. Grupę terapeutyczną prowadzi jeden lub dwóch psychoterapeutów.

   Wskazania do psychoterapii grupowej:

   • - trudności w stworzeniu i utrzymaniu satysfakcjonujących związków/ relacji z innymi;
   • - trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć;
   • - trudności w podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu zmian do swojego życia;
   • - poczucie pustki i osamotnienia;
   • - doświadczanie częstych lęków i kompleksów przed oceną, porównywanie się z innymi.
   • - problemy emocjonalne;
   • - zaburzenia osobowości.

   Poradnictwo wychowawcze

   Jest to forma pomocy skierowana dla rodziców, którzy doświadczają trudności wychowawczych w relacji z dzieckiem. Spotkania mają na celu omówienie i zdiagnozowanie obszarów wymagających zmian. W trakcie konsultacji uzyskuje się wsparcie w rozwiązaniu niepokojących objawów, poprawy relacji między rodzicem a dzieckiem. Konsultacja trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań zależy od trudności i chęci współpracy rodziny.

   Wskazania do konsultacji wychowawczych:

   • - trudności w komunikacji w relacji rodzice-dziecko;
   • - trudności dziecka w radzeniu sobie ze złością (wybuchy złości, agresja, nadpobudliwość);
   • - trudności wychowawcze w domu i szkole;
   • - przeżywanie trudnych emocji, z powodu kryzysowej bądź nowej sytuacji w domu;
   • - wsparcie w budowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i psychicznego dziecka.

Kontakt

Kamila Kanak

Psycholog, Psychoterapeuta, Trener

Telefon

574 575 700

Adres

Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji EGO
ul.Traugutta 24
05-300 Mińsk Mazowiecki