Kamila Kanak

psycholog, psychoterapeuta, trener

574 575 700

Oferta dla młodzieży

Konsultacja psychologiczna

Celem pierwszego spotkania z psychologiem/psychoterapeutą jest omówienie trudności z jakimi mierzy się nastolatek i jego rodzina. Na pierwszą konsultację zapraszam samych rodziców, potem rodziców z nastolatkiem. Najczęściej są to 3 - 4 spotkania, na których dochodzi do zdiagnozowania problemu i zostaje ustalony plan terapii – jej forma i czas trwania. Każda konsultacja trwa 50 minut. Zapraszam młodzież od 12 roku życia.

Wskazania do konsultacji psychologicznej:

 • - trudności w kontakcie z rodzicami lub/i innymi bliskimi – częste kłótnie, konflikty, niekontrolowane wybuchy złości;
 • - trudności z nauką, z podejmowaniem aktywności;
 • - trudności z zachowaniami agresywnymi - łamanie zasad społecznych, bójki;
 • - trudności związane z sytuacją rodzinną - rozwód, śmierć, zmiana miejsca zamieszkania, i inne;
 • - problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • - doświadczenie kryzysu emocjonalnego – samookaleczenia, myśli i próby samobójcze;
 • - doświadczenie przemocy fizycznej lub/i psychicznej;
 • - doświadczenie zespołu stresu pourazowego PTSD – stres, choroba, żałoba, wypadek;
 • - zachowania autodestrukcyjne – częste krytykowanie siebie i swoich zachowań (werbalne), bezpośrednie ataki na własne ciało (niewerbalne) ;
 • - zaburzenia nastroju - depresja, smutek;
 • - zaburzenia lękowe - lęki, fobie, napady paniki, nerwica natręctw;
 • - zaburzenia psychosomatyczne - nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.;
 • - zaburzenia odżywiania - bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie;
 • - zaburzenia psychotyczne;
 • - zaburzenia osobowości;
 • - zaburzenia zachowania;
 • - zaburzenia snu.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to forma pomocy terapeutycznej polegająca na indywidualnych spotkaniach nastolatka z psychoterapeutą. Relacja terapeutyczna pomaga w poznaniu i zrozumieniu przyczyn niepokojących objawów, pozwala nastolatkowi lepiej zrozumieć swoje emocje, potrzeby i trudności. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się regularnie - raz lub dwa razy w tygodniu. Każda sesja trwa 50 minut. Zapraszam młodzież od 12 roku życia.

Wskazania do psychoterapii indywidualnej:

 • - trudności w kontakcie z rodzicami lub/i innymi bliskimi – częste kłótnie, konflikty, niekontrolowane wybuchy złości;
 • - trudności z nauką, z podejmowaniem aktywności;
 • - trudności z zachowaniami agresywnymi - łamanie zasad społecznych, bójki;
 • - trudności związane z sytuacją rodzinną - rozwód, śmierć, zamiana miejsca zamieszkania, i inne;
 • - problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • - doświadczenie kryzysu emocjonalnego – samookaleczenia, myśli i próby samobójcze;
 • - doświadczenie przemocy fizycznej lub/i psychicznej;
 • - doświadczenie zespołu stresu pourazowego PTSD – stres, choroba, żałoba, wypadek;
 • - zachowania autodestrukcyjne – częste krytykowanie siebie i swoich zachowań (werbalne), bezpośrednie ataki na własne ciało (niewerbalne) ;
 • - zaburzenia nastroju - depresja, smutek;
 • - zaburzenia lękowe - lęki, fobie, napady paniki, nerwica natręctw;
 • - zaburzenia psychosomatyczne - nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.;
 • - zaburzenia odżywiania - bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie;
 • - zaburzenia psychotyczne;
 • - zaburzenia osobowości;
 • - zaburzenia zachowania;
 • - zaburzenia snu.

Psychoterapia grupowa

Są to systematyczne spotkania grupy młodzieżowej, w trakcie których dochodzi do wymiany myśli, doświadczeń i przeżyć osób tworzących grupę. Ta forma terapii pomaga w lepszym zrozumieniu przyczyn problemu danej osoby, daje wsparcie i zrozumienie ze strony grupy, uczy budowania satysfakconujących relacji z innymi ludźmi. Sesje grupowe trwają 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu. Grupa prowadzona jest w spoób półotwarty i może liczyć maksymalnie 8 osób. Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi, których celem jest diagnoza problemu oraz wyznaczanie celów terapii. Grupę terapeutyczną prowadzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Zapraszam młodzież od 12 roku życia.

Wskazania do psychoterapii grupowej:

 • - trudności w kontakcie z rodzicami lub/i innymi bliskimi – częste kłótnie, konflikty, niekontrolowane wybuchy złości;
 • - trudności z nauką, z podejmowaniem aktywności;
 • - trudności z zachowaniami agresywnymi - łamanie zasad społecznych, bójki;
 • - trudności związane z sytuacją rodzinną - rozwód, śmierć, zamiana miejsca zamieszkania, i inne;
 • - problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • - doświadczenie przemocy fizycznej lub/i psychicznej;
 • - doświadczenie zespołu stresu pourazowego PTSD – stres, choroba, żałoba, wypadek;
 • - zachowania autodestrukcyjne – częste krytykowanie siebie i swoich zachowań (werbalne), bezpośrednie ataki na własne ciało (niewerbalne);
 • - zaburzenia nastroju - depresja, smutek;
 • - zaburzenia lękowe - lęki, fobie, napady paniki, nerwica natręctw;
 • - zaburzenia psychosomatyczne - nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.;
 • - zaburzenia odżywiania - bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie;
 • - zaburzenia osobowości;
 • - zaburzenia zachowania;
 • - zaburzenia snu.

Kontakt

Kamila Kanak

Psycholog, Psychoterapeuta, Trener

Telefon

574 575 700

Adres

Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji EGO
ul.Traugutta 24
05-300 Mińsk Mazowiecki